Wolny wieczór

sł. S.Krajewski 
                            a g F 
Dziś mam wolny wieczór, pierwszy od miesiąca      F D7 g A7 d 
Siedzę w domu sam, na ulicach już pusto         B F D7 g C7 
Przecież jest sobota, każdy gdzieś się bawi       F D7 g A7 d 
Nie ma sensu siedzieć tak, co dziś robić mam?      B F D7 g C7 F F7      

Prawie cały miesiąc byłem poza domem          B b F b F     
Co dzień inny koncert, chcę zapomnieć już o tym     b F D7 g C7  

Ten jedyny wieczór dzisiaj mam dla siebie        F D7 g A7 d 
Nie ma sensu siedzieć tak, tylko tracę czas       B F D7 g C7 F      

Prawie cały miesiąc byłem poza domem     
Co dzień inny koncert, teraz pragnę mieć spokój  

Chociaż jest okazja, pierwsza od miesiąca        F D7 g A7 d 
Chociaż wolny wieczór mam, jednak pójdę spać      B F D7 g C7 F D7 
Jednak pójdę spać, jednak pójdę spać          g C7 F D7 g C7 F 

Mmmm...                         a g F...