Polesia czar

 
Pośród łąk lasów i wód toni       a d 
W ciągłej pustej życia pogoni      E 
Żyje posępny lud            E a 
Brzeczą much roje nad bagnami 
Skrzypi jadący wóz czasami 
Poprzez grząską rzekę wbród      

Czasem ozwie się gdzieś łosia ryk        d7 G7     
Albo gdzieś w głębi dziki głuszca krzyk     a E a  

Potem znów cisza niczym niezmącona 
Dusza lśni pustką rozmarzona 
Piękny o Polesiu sen      

Polesia czar, to dzikie knieje, moczary     a E     
Polesia czar, to dziwny wichru jęk       E a     
Gdy w mroczną noc z bagien wstają opary     A7 d G7     
Serce me drży, dziwny ogarnia lęk        a E a     
Słyszę jak w głębi wód jakaś skarga się miota  A7 d G7     
Serca prostota wierzy w Polesia czar      a E a      

Polesia czar...