1970

Hej słowiki, słowiki z zespołem studyjnym
10 w skali Beauforta z zespołem studyjnym
Kronika podróży, czyli ciuchcią w nieznane z zespołem studyjnym
Polesia czar z zespołem studyjnym
Śmigła Diana z zespołem Trzy Korony
Ludzie wśród ludzi z zespołem Trzy Korony